In het Kompas kiezen wij voor eigentijds onderwijs gebaseerd op recente ontwikkelingen in het vakgebied en gericht op het klaarstomen van jongeren voor het leven en werken in de 21ste eeuw. In een maatschappij die op vele vlakken sterk en snel evolueert, waar we levenslang zullen moeten leren en waar de beroepen van over 20 jaar misschien nog niet uitgevonden zijn, is het noodzakelijk om jongeren naast kennis ook belangrijke vaardigheden en attitudes aan te leren. 

Ons innovatief onderwijs bestaat uit een combinatie van methodes (Freinet, Dalton, Leefschool, …) waaruit wij kiezen wat voor welke leerling het beste werkt. De eindtermen die onze leerlingen op het einde van hun leertraject dienen te behalen zijn dezelfde als die van alle andere onderwijsmethodes. De manier waarop we deze doelstellingen proberen te behalen, varieert.

 

Wij werken met 4, ons typerende kernwaarden:

TALENT

#

ERVARING

#

MODERN

#

SFEER

#

 • Wij geloven in een growth mindset of een op groei gerichte mindset. Dit wil zeggen dat we geloven dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door er moeite voor te doen. Volgens dit principe kan intelligentie dus ontwikkeld worden door hard werken en doorzetting. Wij willen onze leerlingen leren uitdagingen zien als een kans, tegenslagen als iets om uit te leren en succes van anderen als een bron van inspiratie.

 • Ook talent kan en moet ontwikkeld worden. Leerlingen moeten kunnen ontdekken wat hun talent is en onder begeleiding doelen stellen om hun talent verder te ontwikkelen. Dit talent leren ze vervolgens in het dagdagelijkse leven in hun eigen voordeel gebruiken.

 • In ons Kompasparlement, onze “kabinetten”, kiezen de leerlingen, naar gelang hun talent of interesse, zelf waar ze een schooljaar lang aan willen meewerken. Zo leren ze naast constructief participeren ook meer over het democratisch proces van verkiezingen en over het opnemen van verantwoordelijkheid.

#TALENT

#ERVARING

 • Wij bieden ervaringsgericht onderwijs. Dit houdt in dat leerlingen zoveel mogelijk leren in context. Niet alleen wat we leren is belangrijk maar ook waarom we het leren.

 • De leerlingen krijgen tijdens een wekelijks kringgesprek de tijd en de kans om ervaringen met elkaar te delen. Dit kan gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals de actualiteit, hobby’s, lectuur, … 

 • Wij hechten niet alleen belang aan het product maar vooral ook aan het proces. We willen leerlingen bewust leren nadenken over hun leerproces om dit zo in eigen handen te kunnen nemen.  We leren de leerlingen eigenaarschap over hun leerproces op te nemen door zelf te plannen wanneer ze voor welk vak aan de slag gaan. Leerlingen leren zelf aangeven wanneer ze klaar zijn voor evaluatie en wanneer ze voor welk vak een update of een upgrade nodig hebben. 

 • Leerstof wordt zoveel mogelijk gekaderd binnen de leefwereld van de leerlingen. Dit maakt leren aangenamer en herkenbaarder.

 • We werken zoveel mogelijk met betekenisvolle opdrachten (task based learning). Dit zijn opdrachten die realiteitsgebonden zijn en beroep doen op creatief en probleemoplossend denken.

 • Op een ervaringsgerichte manier komen de leerlingen (via de kabinetten) in contact met burgerschap en leren ze hun steentje, hoe klein of groot ook, bij te dragen aan de maatschappij (sociaal engagement, milieu, …).  MEER INFO

#MODERN

 • Wij bieden innovatief onderwijs met een kritische blik op de wereld.

 • In onze ateliers bieden we een brede waaier van uitbreidingsmodules aan die gericht zijn op leerlingen keuzevaardig maken en persoonlijke verrijking. 

 • We willen leerlingen klaarstomen om hun rol op te nemen in het leven van de 21ste eeuw. Daarbij is het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden cruciaal. 

 • We spelen zo veel mogelijk in op maatschappelijke trends en de actualiteit.

 • Wij bieden S.T.E.M.-gericht onderwijs. We werken vakoverschrijdend en design-based.

#SFEER

 • Leerlingen moeten boven alles graag naar school komen en beseffen dat leren leuk is want wat we graag doen, doen we beter. Bovendien zullen we nog levenslang moeten leren en hopelijk kunnen we dat met “goesting” doen.

 • We proberen de klasgroepen eerder klein te houden om een optimale begeleiding van elke leerling te garanderen. 

 • We werken met kernleerkrachten, een kleine groep leerkrachten die de leerlingen begeleidt. Dit zorgt voor een zeer nauw contact tussen leerlingen en leerkrachten. 

 • Elke leerling wordt gedurende zijn/haar schoolloopbaan bij ons begeleid door éénzelfde trajectcoach die samen met de leerling zelf en met de ouders het leerproces opvolgt en waar nodig probeert bij te sturen. 

 • Motivatie van leerlingen is voor ons zeer belangrijk. We proberen leerlingen intrinsiek gemotiveerd te houden door te streven naar het voldoen van 3 belangrijke basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. 

Kompas

Het

INNOVATIEF SECUNDAIR ONDERWIJS

#TALENT

#ERVARING

#MODERN

#SFEER