Kompas

Het

INNOVATIEF SECUNDAIR ONDERWIJS

#TALENT

#ERVARING

#MODERN

#SFEER

#ERVARING

#KABINETTEN

WAT ZIJN KABINETTEN?

 • 1 lesuur - vakoverschrijdend 

 • gestart in schooljaar 2014-2015 na project rond verkiezingen

 • 10 verschillende kabinetten:

  • Media 

  • PR

  • Milieu

  • Sociale Zaken

  • Sport 

  • Organisatie

  • Festiviteiten

  • Ondernemen

  • Cultuur

  • Toneel

 • Om de twee jaar verkiezingen: partijen oprichten, campagne voeren (groot debatavond), kiezen (volgens de spelregels), verkiezingsuitslag op het Kompasfeest (ceremonie), … 

 • Echte leerlingenraad (Komparlement, bestaande uit president, vice-president, 5 verkozen ministers en 4 oppositieleden)

 • Heersende partij: STEMt (Samen Tot Een Mooie Toekomst) - tot juni 2021

HET VERLOOP:

PARTIJEN

OPRICHTEN

CAMPAGNE

VOEREN

STEMMEN

PARLEMENT

VORMEN

KOMPASSERS

KIEZEN KABINET

ORGANISATIE:

VOORZITTER

KABINET

ONDERNEMEN

KABINET

SOCIALE

ZAKEN

KABINET

SPORT & MILIEU

KABINET

MEDIA

KABINET

FESTIVITEITEN 

& CULTUUR

KABINET

ORGANISATIE

MINISTER

MINISTER

MINISTER

MINISTER

MINISTER

MINISTER

Wat is het grote verschil tussen het traditioneel onderwijs en Het Kompas?  

We proberen meer eigenaarschap te leggen bij onze leerlingen en we richten ons niet op de gemiddelde leerling, maar op elke leerling individueel. 

Is iedereen geschikt om naar een methode school te gaan? 

Het hangt af van leerling tot leerling: sommige leerlingen willen hun eigen leerproces in handen nemen, anderen komen naar Het Kompas om net dat te leren. Ouders vinden Het Kompas vaak de ideale schoolomgeving om de sociale vaardigheden van hun kinderen te stimuleren. 

Wat is de bedoeling van de kabinetten?  

De bedoeling van kabinetten is ervoor zorgen dat leerlingen hun leerproces in eigen handen nemen. 

Het is ook een vorm van "samen school" maken. We hebben dit ook in de lesuren opgenomen, omdat we merkten dat de dingen die we bij kabinet deden ook terugkwamen in de lessen. We laten de leerlingen ook zelf hun talenten ontdekken en aan de hand daarvan kunnen ze het kabinet kiezen dat hen aanspreekt. Tijdens kabinet leren ze eigenlijk zonder dat ze het echt doorhebben heel veel nieuwe dingen en ontdekken ze ook hun talenten en vaardigheden. 

Wat is het verhaal achter de hashtags? 

De hashtags zijn er eigenlijk pas later bijgekomen. Toen er een aantal basisscholen op bezoek kwamen, moesten de kinderen in groepjes verdeeld worden. En die groepen moesten natuurlijk ook een naam krijgen. We hebben toen eigenlijk elke groep een naam gegeven die bestond uit 1 woord, dat Het Kompas omschreef. Om deze woorden te kiezen, hebben we ook de meningen van de leerlingen gevraagd. Hieruit zijn dan #Talent #Ervaring #Sfeer en #Innovatief gekozen. Omdat we met basisscholen bezig waren, vonden we dat #Innovatief misschien toch wel een moeilijk woord was. Daarom hebben we in plaats van #Innovatief gekozen voor #Modern. 

Wat is de bedoeling van de hashtags? 

De bedoeling van de hashtags was eigenlijk dat als er een basisschool Het Kompas bezocht, die vier woorden onthouden werden. Eigenlijk wist je dan ongeveer waarvoor Het Kompas stond. En omdat die woorden eigenlijk echt wel nut hadden, hebben we besloten om die hashtags te blijven gebruiken. 

Hoe ziet u de toekomst van Het Kompas? 

Ik denk dat het nieuwe systeem waarmee we werken positief gestart is. Ik denk dat we ook altijd moeten blijven praten met elkaar en met de leerlingen over wat werkt en wat niet. Of er dingen zijn die we moeten aanpassen of die anders moeten lopen. Ik hoop dat Het Kompas een school blijft waar de kinderen graag naartoe komen, graag leren en zich thuis voelen. Ik hoop dat wat er ook gebeurt, dat dit altijd zo blijft. 

Als u voor één dag kon doen wat u maar wou voor Het Kompas -zonder beperkingen- wat zou dat dan zijn? 

Ik zou met alle leerlingen apart willen spreken, om eens te horen wat ze fijn en minder fijn vinden. 

En aan de hand daarvan zou ik een systeem willen vinden waarbij alle leerlingen 100% gemotiveerd zijn bij alles wat ze doen. Dus dat we een manier vinden om elke leerling individueel te stimuleren voor alles, ook wat ze misschien niet of minder leuk vinden. Natuurlijk is dit maar een utopie, want waarschijnlijk zullen er wel altijd dingen zijn die sommige leerlingen minder of niet graag doen. Maar zonder enige beperking zou dit absoluut zijn wat ik zou doen. 

Kompas

Het

INNOVATIEF SECUNDAIR ONDERWIJS

#TALENT

#ERVARING

#MODERN

#SFEER